Polityka RODO

Strona główna / Polityka RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STC

 

I. Wstęp

Niniejsze ogólne zasady przetwarzania danych osobowych wyjaśniają w jaki sposób są przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe („dane”) w związku z innymi interakcjami pomiędzy Tobą a nami dla realizacji określonych celów.

Dane przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] – („RODO").

Poważnie podchodzimy do kwestii związanych z Twoją prywatnością. Cenimy zaufanie, jakim nas obdarzasz, udostępniając nam swoje informacje osobiste. Informacji tych będziemy zawsze używać w sposób uczciwy i godny tego zaufania.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma STC Sp. z o.o. z siedzibą w: 35-322 Rzeszów, ul. Rzecha 7, o numerze NIP: 8722414270, KRS: 0000629744, telefon kontaktowy.: +48 17 749 22 22 adres e-mail: info@stc-iveco.pl („STC”).

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: rodo@stc-iveco.pl lub wysyłając pismo na adres naszej siedziby. Ponadto możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych powołanym przez STC pod adresem rodo@stc-iveco.pl

IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH

  • Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest oferowanie Ci naszej  oferty usług, realizacja umów sprzedaży, nawiązywanie i utrzymywanie z Tobą relacji biznesowych  oraz informowanie Cię o naszej ofercie.
  • Dane przetwarzamy również w celu należytego wywiązywania się z obowiązków wynikających  z powiązań organizacyjno-prawnych ze spółkami z grupy kapitałowej IVECO Group oraz grupy OMEGA PILZNO
  •  Jeżeli jesteś zainteresowana(y) pracą w STC, to potrzebujemy Twoich danych dla prowadzenia procesu rekrutacji.
  •  Ponadto możemy przetwarzać dane na podstawie Twojej zgody, w celu przekazania danych do autoryzowanych dealerów a także spółek zależnych i stowarzyszonych z grupy IVECO Group. Wspomniani partnerzy będą przetwarzali dane w celu wysyłania informacji handlowych, reklam produktów i usług lub przeprowadzanie badań rynkowych (Marketing Podmiotów Współpracujących).

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych - w zależności od danej potrzeby przetwarzania, rodzaju relacji pomiędzy Tobą a nami oraz sposobu pozyskiwania danych – znajdziesz odpowiednio w dedykowanych klauzulach wskazanych poniżej: 

  • Jeżeli jesteś naszym obecnym lub przyszłym Klientem i/lub Kontrahentem, to informacje znajdziesz tutaj: klauzula 01
  • Jeżeli jesteś Osobą zatrudnioną u naszych Klientów/Kontrahentów to informacje znajdziesz tutaj: klauzula 02
  • Jeżeli chcesz z nami pracować to informacje znajdziesz tutaj: klauzula 03

Program pomocy drogowej 24/7.
Podany numer telefonu łączy z Centrum Obsługi Klientów w przypadku nieoczekiwanych awarii pojazdów.
177 492 222
formularz kontaktowy