Kupuj i zyskuj

Strona główna / Aktualności / Kupuj i zyskuj
Kupuj i zyskuj

Kup IVECO w STC i zyskaj atrakcyjne finansowanie i rabat na usługi serwisowe.

 

Regulamin akcji

„Kupuj i zyskuj”

 

I. Postanowienia ogólne.

 

  1. Organizatorem akcji prowadzonej pod nazwą „Kupuj i zyskuj”  jest STC sp. z o.o. z siedzibą w 35-322 Rzeszów, ul. Rzecha 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000629744.
  2. Czas trwania akcji: od 5 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  3. Zasady uczestnictwa w akcji: akcją objęty jest każdy podmiot, który w okresie trwania akcji dokona zamówienia u organizatora akcji (podpisze przedwstępną umowę sprzedaży) samochodu IVECO Daily.
  4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora: www.stc.iveco.pl

 

II. Zasady uczestnictwa w akcji.

 

  1. Każdy podmiot, który w okresie trwania niniejszej akcji dokona u organizatora akcji zamówienia samochodu IVECO Daily lub Eurocargo oraz zadeklaruje sfinansowanie tegoż pojazdu przez Europejski Fundusz Leasingowy, nabędzie prawo do 20% rabatu na usługi serwisowe dla wszystkich pojazdów Iveco, których jest właścicielem lub użytkownikiem. Rabat będzie liczony od podstawowej wartości roboczogodziny obowiązującej w danej chwili w autoryzowanym serwisie Iveco w STC sp. z o.o. przy ulicy Rzecha 7 w Rzeszowie. Rabat będzie przysługiwał podmiotowi w okres od 5 listopada 2018 do 5 listopada 2019 r.
  2. Prawo nabycia 20% rabatu na warunkach określonych w punkcie 1 przysługuje kupującemu pojazd  IVECO Daily lub Eurocargo.
  3. Promocyjny rabat zostanie uruchomiony równocześnie z datą podpisania przez kupującego zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowyc na potrzeby ww. akcji oraz deklaracji sfinansowania pojazdu przez Europejski Fundusz Leasingowy na samochód i będzie obowiązywał nie dłużej niż do 5 listopada 2019 r.

 

III. Postanowienia końcowe.

 

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie. Ewentualna zmiana obowiązuje od dnia jej wprowadzenia i ogłoszenia na stronie internetowej.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz RODO.

Rzeszów, dnia 05 listopada 2018 r.

 

 

Program pomocy drogowej 24/7.
Podany numer telefonu łączy z Centrum Obsługi Klientów w przypadku nieoczekiwanych awarii pojazdów.