Teraz komplet opon zimowych GRATIS

Strona główna / Promocje / Teraz komplet opon zimowych GRATIS
Teraz komplet opon zimowych GRATIS


Zamów samochód IVECO Daily u autoryzowanego dealera STC 

i odbierz komplet opon zimowych GRATIS.  

Spiesz się! Czas promocji ograniczony!

Regulamin akcji promocyjnej

Rozwijaj biznes z STC IVECO Rzeszów o każdej porze roku. 
ZIMA 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem akcji prowadzonej pod nazwą „Rozwijaj biznes z STC IVECO Rzeszów o każdej porze roku. Zima” jest STC sp. z o.o. z siedzibą w Woli Cichej 150, 36-060 Głogów Małopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000629744.
 2. Czas trwania akcji: od 6 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
 3. Zasady uczestnictwa w akcji:  akcją objęty jest każdy podmiot, który w okresie trwania akcji dokona zamówienia u organizatora akcji (podpisze przedwstępną umowę sprzedaży)  samochodu IVECO Daily.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora: www.stc.iveco.pl

 

II. Zasady uczestnictwa w akcji.

 1. Każdy podmiot, który w okresie trwania niniejszej akcji dokona zamówienia samochodu IVECO Daily u organizatora akcji, nabędzie prawo do nabycia kompletu nowych opon zimowych do zmówionego pojazdu (4 do 6 sztuk w zależności od zamówionego modelu samochodu) w cenie 1 zł brutto za komplet.
 2. Prawo nabycia kompletu opon na warunkach określonych w punkcie 1 przysługuje kupującemu do każdego zamówionego pojazdu IVECO Daily.
 3. W celu skorzystania z promocji określonej niniejszym regulaminem, kupujący złoży organizatorowi akcji oświadczenie w tym zakresie i dokona zapłaty ceny określonej w pkt 1.
 4. Promocyjny komplet opon zostanie wydany kupującemu równocześnie z wydaniem zakupionego samochodu – w terminie określonym w zamówieniu.
 5. Decydentem w kwestii doboru zimowych opon promocyjnych jest organizator akcji.


III. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie. Ewentualna zmiana obowiązuje od dnia jej wprowadzenia i ogłoszenia na stronie internetowej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Wola Cicha, dnia 05 listopada 2017 r.

Dowiedz się więcej na temat oferty

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Iveco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-681, Al. Wyścig... [?]

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Iveco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-681, Al. Wyścigowa 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych administratora danych. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz Autoryzowanym Dealerom. Informacje o Autoryzowanych Dealerach Iveco Poland (ich nazwy i adresy) można uzyskać u naszego przedstawiciela lub na stronie internetowej http://www.iveco.com/poland/siec-dealerska/pages/siec_dealerska.asp, gdzie dostępna jest ich aktualna lista. W przypadku udostępnienia danych do Autoryzowanego Dealera, staje się on niezależnym administratorem Pani/Pana danych osobowych z chwilą ich otrzymania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę Iveco Poland Sp. z o.o. na:

przesyłanie na podany powyżej adres email i numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe

wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego

oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję.

Program pomocy drogowej 24/7.
Podany numer telefonu łączy z Centrum Obsługi Klientów w przypadku nieoczekiwanych awarii pojazdów.