Iveco / Zabudowy / Komunalne / Eurocargo 4x2

Urządzenie hakowe ZH-8

Sprężony gaz ziemny obniża zanieczyszczenia w aglomeracjach miejskich dlatego pojazdy nim zasilane są użytkowane głównie przez firmy komunalne i inne, które prowadzą działalność w obszarze miast. Firmom działającym w sektorze gospodarki komunalnej KH-KIPPER dedykuje urządzenie hakowe typ ZH-8 na podwoziu Iveco 4x2 zasilanym gazem ziemnym. Urządzenie będzie można obejrzeć 15 czerwca 2012 roku w Warszawie podczas Prezentacji Ekogamy Iveco.

Pojazdy komunalne zasilane sprężonym gazem ziemnym to ponadto mniejszy podatek drogowy oraz oszczędność paliwa wynikająca z mniejsze ceny gazu w stosunku do tradycyjnego oleju napędowego. CNG stanowi nawet 55% kosztów oleju napędowego na 100 km.

Dopuszczalna masa udźwig urządzenia to 8 t. Zostało ono wykonane z wysokogatunkowej stali i jest przystosowane do współpracy z kontenerami KP o zakresie długości 3300-4300 mm.

Charakteryzują się ono niską masą własną dzięki konstrukcji ze stali DOMEX o dużej wytrzymałości. plastycznej. Hak posiada grawitacyjne zabezpieczenie eliptyczne. Ładunek jest przesuwany łagodnie po rolkach. Poprawne zablokowanie kontenera sygnalizowane jest lampką kontrolną. Tam gdzie jest to wymagane resory odciążane są za pomocą siłowników lub rolką podpierającą sterowanymi ze stanowiska sterowniczego.

Przy rozładunku i załadunku pustego kontenera (lub kontenera obciążonego częściowo) istnieje możliwość zastosowania zwiększonych szybkości ruchu przez odpowiednie przełączenie dźwigni sterowania. Urządzenie wyposażone jest w hydrauliczną blokadę kontenera. Siłowniki posiadają zawory zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku i uszkodzeniem urządzenia w przypadku rozerwania przewodów hydraulicznych. Sterowanie odbywa się z kabiny kierowcy  (pneumatyczne) lub z zewnątrz (mechaniczne).

Hakowiec standardowo oklejony jest konturowo taśmami odblaskowymi, posiada tablice wyróżniające, żółte światła obrysowe, a na światłach tylnych montowane są osłony chroniące je przed uszkodzeniem podczas wyładunku. Za kabiną umiejscowiono kosz na koło zapasowe z wciągarką.

W ofercie KH-KIPPER znajdują się również urządzenia hakowe własnej produkcji typ ZH-6 o udźwigu 6 ton oraz sprzedaż urządzeń innych producentów. KH-KIPPER zajmuje się również montażem i serwisem dowolnych urządzeń hakowych.

Specyfikacja techniczna urządzenia:

 • urządzenie hakowe przystosowane do współpracy z kontenerami KP
 • długość gabarytowa  6860 mm,
 • dopuszczalna masa udźwigu 8 000 kg
 • zakres długości kontenerów 3300- 4300 mm lub
 • wysokość haka H= 1190-1200  mm,  
 • masa własna urządzenia ok. 1050 kg,
 • ciśnienie robocze 23-25 Mpa
 • hydrauliczna blokada kontenera    
 • sterowanie z wewnątrz (pneumatyczne) i z zewnątrz( mechaniczne)
 • pompa tłoczkowa 60 l/min
 • zbiornik oleju 70 l
 • odbiór UDT
 • żółte światła obrysowe,
 • tablice wyróżniające,
 • konturowe oklejanie taśmami odblaskowymi
 • urządzenie malowane w kolorze czarnym
 • ramię haka wykonane ze stali DOMEX 650
 • ślizgi rolkowe stabilizujące załadunek kontenera
 • rama haka wykonana z wysokogatunkowej stali,
 • sekcyjny rozdzielacz hydrauliczny
 • przewody wykonane ze stali nierdzewnej
 • wyłącznik krancowy blokady
 • ślizgi wysuwu ramienia łożyskowane materiałem TECAMID 66 
 • ślizgi rolkowe stabilizujące załadunek kontenera szer. 1067 mm
 • osłony świateł tylnych   
 • kosz na koło zapasowe z wciągarką
 • kosz na siatkę/skrzynka narzędziowa aluminiowa
 • podesty aluminiowe